Dėl gerbiamo Andriaus Užkalnio dalyvavimo savivaldos rinkimuose

Visų gerbiamas mecenatas, ekonomistas, menininkas ir politikas Andrius Užkalnis dar neapsisprendė ar dalyvaus Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų savivaldos rinkimuose.

cropped-andrius_uzkalnis_rinkimai.jpg

Daugelis susirūpinusių vilniečių rašo laiškus, skambina telefonais ir klausinėja socialiniuose tinkluose, ar gerbiamas ir brangus Andrius Užkalnis ateis į jų savivaldybę daryti tvarkos. Skambučiai netyla, nerimsta žmonės. Kreipimaisi plūsta iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Marijampolės, Rokiškio, Leipalingio, Druskininkų, Molėtų, Telšių, Pagėgių, Radviliškio bei kitų mielų miestelių.

Cituojame brangios skaitytojos laišką:

Brangus Andriau Užkalni, be jūsų negalim gyventi. Prakeikti biurokratai vagia lėšas, o mes negaunam nieko. Valdžioje vieni žulikai, jie neduoda mums gyventi. Padarykite kažką, ateikit į valdžią ir išvaikykite tuos pasmirdėlius!

Šiuo metu gerbiamas Andrius Užkalnis svarsto brangių Lietuvos žmonių kreipinius.

Reklama
Paskelbta temoje Uncategorized | Pažymėta , | Parašykite komentarą

Pareiškimas dėl įsigalėjusios antidemokratijos

Rinkimai parodė ir dabar jau žinome, kad Andrius Užkalnis yra tyčia šmeižiamas ir neigiamas įvairių antivalstybinių, antilietuviškų jėgų. Nenutilo dar rinkimų batalijos, o valdžia jau raiko biudžeto pyragą, dalindamasi prabangius postus.

taip atrodo dabar Lietuva paskendusi po rinkimų

taip atrodo dabar Lietuva paskendusi po rinkimų

Lietuvos gyventojus šokiravo valdžios išpuolis nukreiptas, prieš gyventojus, prieš rinkėjus ir prieš mylimą kandidatą, politiką, mecenatą, prieš Andrių Užkalnį. Netgi jo statytinis Skirmantas Tumelis buvo nedorai paneigtas ir išmestas per rinkimus, uždraudus jam rodytis Kaišiadoryse. Persekiojimas su įvairiomis nelegaliomis struktūromis pasiekė apogėjų. Paskui buvo netgi gaudomas kitas statytinis, pranešus kad jis nelegaliai žada kad grąžins pavogtas valdžios lėšas.

Naujas išpuolis nukreiptas prieš žmonių laisvę įvyko prieš kelias dienas, kai valdžia nusavino kredito unijos pinigus, kurie priklauso garbiam mecenatui. 200 milijonų litų, kurie buvo skirti badaujantiems našlaičiams pasirodė pavogti. Kas kaltas? Tai sau atsakys kiekvienas.

Andriaus Užkalnio rinkimų  štabas skelbia oficialų pareiškimą: mes dar turime pinigų užtektinai todėl nepavyks nuslėpti nusikaltimo. Visos lėšos yra apdraustos ir mes imsimės tinkamo teisinio ir moralinio atsako kad pažaboti godžias valdžiažmogių srėbtuves.

Paskelbta temoje Uncategorized | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

Valdžia slepia rezultatus ir įteisina rinkimų klastojimus

Jau ne pirmas kartas, kaip valdžia imasi grubių pažeidos veiksmų, kad tik neprileisti Andriaus Užkalnio prie rinkimų. Štai anksčiau jau žmonės balsavo už biuletenius, kuriuose patys įrašė kad tai Andrius Užkalnis. Valdžia tylėjo ir neigė rezultatus, nors jie buvo garbaus mecenato, ekonomisto, verslininko ir politiko naudai.

Dabar tas pat padaryta nesidrovint ir nušalinant iš rinkimų kandidatą Skirmantą Tumelį, kuris buvo Andriaus Užkalnio statytinis per rinkimus. Žmonės norėjo balsuoti bet jiems nedavė, kaip nedavė balsuoti ir už kandidatą, kuris yra intelektualas.

Garbusis kandidatas sako: “netgi visiški ubliūdkai ir urodai jau supranta, kad juos apipiso balsų pirkėjai, todėl dabar jiems teks čiulpti bybį, jeigu jie neis protestuot.

Specialiai buvo numuštas statytinio reitingas. Numušti visi balsai. Nepaisant to kandidatas praėjo su triuškinančiu laimėjimu. Ir ką jūs norit? Buvo nubraukti visi balsai. Pasiliko tiktai tie, kurių nespėjo ir nesugebėjo suklastot rinkiminės šutvės, besivadinančios prižiūrėtojais.

Ketvirtadienį bus protestas. Visi žmonės susivienys ir eis į gatves Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Prie tų protestų prisijungs ir Andriaus Užkalnio rinkimų štabas.

Paskelbta temoje Uncategorized | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

Pranešimas dėl rinkimų į Seimą

Tuo pagrindu, kad ir vėl korupcionieriai siautėja ir jau prametė garbų kandidatą, mecenatą, versliniką Andrių Užkalnį iš rinkimų ir jo vadovaujamą partiją “Lietuvos ateitis – mūsų gerovė“ išbrokijo prisidengdami atsikalbinėjimais, kad ši neregistruota, Andriaus Užkalnio rinkimų štabas skelbia protestą.

Turėdami karčios patirties, kad Andriaus Užkalnio balsus rinkimų komisija išbrokuoja ir neįskaito netgi tada, kai šie yra įrašomi rinkėjų, dabar turėsime sužaisti sunkų ir kartų žaidimą pagal tautos prakaitu ir krauju besimaitinančių valdžios protekcionistų skelbiamas taisykles.

Balsavimo biuletenio pavyzdys

Labai atidžiai čionai pažiūrėkit, kaip dėti kryžiuką ir parašyti skaičius. Skaičių 102 reikia parašyti kad būtų užbalsuota tinkamai. Kai bus išrinktas šitas kandidatas tai jau kelsim klausimą, kad Andrius Užkalnis turi būti Seime.

Ir kad jiems nebūtų galimybių atsikalbinėt, užbalsuokime už Skirmantą Tumelį, kuris yra 102 kandidatas rinkimuose, ir neigia visas tas korupcines schemas. Kai toksai kandidatas bus išrinktas, galėsim iškelti klausimą, kaip atsitiko, kad išrinktas kandidatas, kuris ištikro yra Andrius Užkalnis, tik parašytas kitu vardu ir pavarde.

Taip machinatorius ištrauksim į dienos šviesą. Pažiūrėsim, kas yra kas. Padarysim jiems pipirų į sėdimąją, kad nenorėtų daugiau vaizduot nesuprantančių veidų iš rinkiminės urnos. Negalės jie atsikalbinėti, kad nežinojo, už ką balsai renkami. Turės pripažinti tiesą.

Todėl Andriaus Užkalnio rinkimų štabas kviečia rinkėjus nepatingėti ir pasinaudoti savo rinkimų teise. Kad validuoti biuletenį, reikia pasirinkti sąrašą numeris 1 ir apačioje langelyje parašyti skaičių 102, kuris reiškia, kad užbalsuotas yra Skirmantas Tumelis.

Rinkiminiai machinatoriai po tokio mūsų atsako neturės kur dėtis ir daugiau negalės atsikalbinėti kad negali registruoti kandidato Andriaus Užkalnio rinkimuose.

Pagarbiai,

Andriaus Užkalnio rinkimų štabo informacija.

Paskelbta temoje Uncategorized | Komentarų: 2

Numatomi pokyčiai Lietuvoje

Andriaus Užkalnio rinkimų štabas informuoja apie numatomus pokyčius valdžios įstaigose po to, kai bus pakeistas valdymas ir demokratišku būdu bus įdiegta demokratiškai autoritarinio valdymo sistema kuri padės visuomenės tobulėjimui ir pertvarkai.

Rezoliucija dėl valdininkų atleidimo ir visuomenės pertvarkos

(projektas)

Šiuo įsakoma, kad atleisti darbuotojus ir panaikinti šias įstaigas, pagal sąrašą žemiau:

  • Valstybinė Lietuvių kalbos komisija
  • Valstybinė kalbos inspekcija
  • Lietuvių kalbos institutas

Atsilaisvinusias lėšas panaudoti varguolių emigracijos skatinimui, kad taip būtų pagerintas jų gerbūvis, pajamos ir pragyvenimo lygis, o tuo pačiu pakiltų vidutinis Lietuvos gyventojų pragyvenimo vidurkis.

Paskelbti už ribų duotąsias organizacijas, perduodant jų turtą į geras rankas:

  • Supermamų šmaikštašiknių nelegali internetinė organizacija
  • Įvairūs kovotojai už ekologiją ir prieš E priedus maiste
  • Įvairios kepyklėlės, krautuvėlės ir kitos įstaigos, kurių pavadinimuose yra žodžio šaknis “-ėlė“
  • Marginaliniai apžvalgininkai ir hipsteriai

Jų turimi pinigai turi būti perduoti į Andriaus Užkalnio labdaros fondą, kur jiems bus geresnis panaudojimas.

Pagarbiai,

Pertvarkos komitetas

P.S. jūs esate laisvi palikti komentarą į kurį bus atsižvelgta formuojant nuostatas duotąjame pertvarkos projekte

Paskelbta temoje Uncategorized | Pažymėta , | Parašykite komentarą

Andrius Užkalnis paneigimas

Andrius Užkalnis paneigia faktą kad jo propaganda yra apmokama iš nelegalios sąskaitos būsimiems rinkimams į Prezidento postą, taip švaistant rinkėjų ir partijų lėšas ne rinkimams o būsimai valdžios uzurpacijai.

Andrius Užkalnis - jūsų pasirinkimas!

Jau anksčiau valdančiosios jėgos bandė uždrausti Andriaus Užkalnio veiklą, kadangi šis kandidatas žada Lietuvos žmonėms tai, ko jie nusipelno – didelių atlyginimų, darbo užmokesčio didesnio už vidutinį ir kitų gerovių.

Visus šiuos dalykus Andrius Užkalnis jau yra pažadėjęs savo rinkimų programoje. Balsuokite ateinančiuose Prezidento rinkimuose už Andrių Užkalnį ir nenusivilsite! Andrius Užkalnis – jūsų kandidatas!

Paskelbta temoje Uncategorized | Pažymėta , , | Komentarų: 7

Vagiai daugiau nevogs iš Lietuvos

Vagis neša pinigusDaugelis klausia Andriaus Užkalnio, ką jis galvoja apie valdžion pakliūvančius vagius. Tai labai svarbus klausimas ir į jį turi būti atsakyta. Nes kai neatsakyta, tai žmonės negail suprasti, kaip gali būti laisvė ir teisybė Lietuvoje. Todėl mes atsakysime į šitą klausimą.

Vagiai neturi pakliūti į valdžią ir tai yra svarbiausia sąlyga. Nes jei tik vagiai pakliūna į valdžią, tai jie ima vogti ir tada jau yra klausimas apie tai kad pavogė visų mūsų pinigus.

Aišku nepaslaptis kad vagių jau į valdžią yra pakliuvę, nes pareigūnai vis pagauna kyšininkus ir kitokius vagius, kurie trukdo normaliems žmonėms gyvent. Čia klausimas yra paprastas: visus kyšininkus, vagius ir biurokratus kurie neduoda žmonėms gyvent, reikia mesti lauk iš valdžios. Nes biurokratai ir kyšininkai neturi trukdyti žmonėms. O vagiai neturi vogti iš žmonių.

Todėl svarbiausias darbas kurį padarys Andrius Užkalnis – tai apvalyti valdžią nuo vagių, kyšininkų ir biurokratų. Tai nėra lengva ir tam reikia labai stiprios politinės valios. Ne veltui vagiai jau dreba ir pila pamazgas ant garbaus autoriaus, mecenato ir ekonomisto Andriaus Užkalnio.

Vagiai bijo, kad Andrius Užkalnis ateis ir parodys jiems iš kur svogūnai dygsta. Pasigailėjimo nebus ir nei vienas vagis nebus paliktas poste, nes visi bus patikrinti ir įvertinti. Yra ir sąžiningų tarnautojų, kurie stengiasi dirbti, bet nesąžiningi jiems užkerta kelią. Tuos nesąžiningus teks išvaryti.

Tiktai be vagių valdžioje mes turėsime laisvą, laimingą ir turtingą Lietuvą, kurioje kiekvienas gali jaustis laisvu žmogumi.

Paskelbta temoje Uncategorized | Pažymėta , , , , , | Komentarų: 7